Polityka prywatności sklepu internetowego 7way.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 7way.pl

 

Drogi Użytkowniku!

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszego Sklepu internetowego czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

  

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000390731, NIP 6793069891, nr REGON 12156789400000 (dalej jako „my”).

 

 

KONTAKT DO ADMINISTRATORA

 

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod numerem telefonu 22 859 0 333 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej:

 

 

1)    pisemnie na adres: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków,

 

2)    drogą elektroniczną na adres: sklep@7way.pl,

 

3)    telefoniczne pod numerem: 12 612 67 71 od pon. do pt. w godz. 9:00 – 15:00, (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, które są wymienione poniżej:  

 
 
 
 
 
 

CEL: udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania, które kierujesz do nas różnymi kanałami komunikacji 

 
 
 
 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą i udzielenie odpowiedzi na pytanie, które do nas kierujesz.  

Na potrzeby prowadzenia korespondencji przetwarzamy Twój adres e-mail oraz dane, które wskażesz nam w treści wiadomości (zazwyczaj jest to również Twoje imię i nazwisko, ale czasem podajesz nam więcej swoich danych). Zalecamy, abyś podawał/a nam tylko takie dane osobowe, które są niezbędne dla celu, w jakim się z nami kontaktujesz.   

Wszelka korespondencja, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, jest przez nas archiwizowana do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (terminy wynikają z przepisów prawa i nie jesteśmy w stanie w tym momencie ich wskazać, ponieważ zależą od tego, czego dotyczy korespondencja, którą z Tobą prowadzimy).   

 
 
 
 

CEL: zawarcie i wykonanie umowy, którą z nami zawierasz 

 
 
 
 

Składając zamówienie w naszym Sklepie internetowym na warunkach wskazanych w Regulaminie składasz nam również ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania Umowy. W szczególności przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane do rozliczeń, dane do dostawy zamówionych przez Ciebie rzeczy, a później ewentualnie dane do świadczenia usług posprzedażowych, np. kiedy złożysz reklamację.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia wykonywania umowy lub do czasu rozpatrzenia reklamacji.  

 
 
 
 

CEL: ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń 

 
 
 
 

W zależności od tego, jak kształtuje się i przebiega nasza relacja, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na wypadek obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń. Dane przetwarzamy do czasu przedawnienia tych roszczeń. Terminy przedawnienia roszczeń wynikają z przepisów prawa i zależą od łączących nas relacji, przeważnie jednak przetwarzamy Twoje dane w tym celu przez okres 6 lat + 1 rok.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, obronie i dochodzeniu roszczeń.  

 
 
 
 

CEL: realizacja obowiązków prawnych, które na nas ciążą, np. podatkowych 

 
 
 
 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa (głównie przepisy prawa podatkowego, rachunkowego).  

W takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  

Podanie danych stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa (np. dane do wystawienia faktury). Co do zasady dane te przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  

 
 
 
 

CEL: wysyłka Newslettera 

 
 
 
 

Jeśli zapisałeś/aś się na nasz Newsletter, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci różnego rodzaju informacji i treści, w tym w szczególności informacji handlowych, marketingowych, informacji o naszych produktach i usługach oraz o promocjach.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi nam wysyłanie Ci Newslettera. Twoje dane przetwarzamy do czasu wypisania się z Newslettera.  

 

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

 

- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

 
 
 
 

CEL: prowadzenie bieżącej działalności biznesowej, np. tworzenie analiz, raportów, statystyk poprawa jakości świadczonych przez nas usług, zapewnienie i optymalizacja prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu, dostosowywania zawartości strony do Twoich preferencji 

 
 
 
 

Jeśli odwiedzasz nasz Sklep internetowy i korzystasz z zamieszczonych w nim funkcjonalności, to możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych po to, aby poznać zachowania naszych klientów i ich preferencje oraz ewentualnie ulepszyć działanie Sklepu internetowego.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale czasem może być konieczne dla prawidłowego działania danych funkcjonalności. 

 
 
 
 

CEL: obsługa naszego fanpage`a na portalu Facebook pod nazwą @7way Polska, profilu na portalu Instagram pod nazwą: @motus_xd, profilu na portalu TikTok pod nazwą @motusxd oraz profilu na portalu Youtube pod nazwą: @motusxd5676 i wchodzenia z Tobą w interakcje na tych portalach 

 
 
 
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przy czym Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie wtedy, kiedy zdecydujesz się odwiedzić jeden z naszych profili i podjąć na nim jakąś aktywność (zaobserwować, polubić daną treść, którą udostępniamy, itp.). Pamiętaj, że zasady korzystania z tych portali ustalają podmioty trzecie i należy zapoznać się z ich politykami prywatności lub innymi dokumentami regulującymi zasady przetwarzania danych osobowych.  

Dane na ten cel otrzymujemy od:  

 • Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)  

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

 • TikTok Technology Limited, spółką zarejestrowaną w Republice Irlandii, z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, o numerze spółki 635755  

lub z Twojego publicznego profilu. Co do zasady widzimy tylko tyle informacji, ile inni użytkowniki tych platform (tj. Twój login, zdjęcie profilowe lub inne dane które udostępniasz publicznie). 

Twoje dane przetwarzamy tak długo, jak wchodzisz z name w interakcje na danym portalu.   

 
 
 
 

CEL: wskazany w udzielonej przez Ciebie zgodzie 

 
 
 
 

Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nam jej udzielisz, to dane będą przetwarzane tylko na cel wskazany w takiej zgodzie i przez okres niezbędny do wykonania czynności objętych zgodą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wtedy Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

 
 
 
 

CEL: przypomnienie o niedokończonym zakupie 

 
 
 
 

Jeśli rozpoczniesz składanie zamówienia (dodasz nasz produkt lub usługę do koszyka), lecz go nie sfinalizujesz, to możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu przypomnienia Ci o dokończeniu zakupu. Dane przetwarzamy do czasu wygaśnięcia odpowiednich plików cookies (okresy wskazane poniżej). 

 
 
 
 

CEL: prowadzenie Konta Użytkownika 

 
 
 
 

Jeśli zarejestrowałeś/aś się w naszym Sklepie internetowym, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z jego funkcjonalności.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi rejestrację w naszym Sklepie. Dane przetwarzamy do czasu świadczenia usługi konta. 

 
 
 
 

CEL: zamieszczanie Recenzji w Sklepie internetowych 

 
 
 
 

Jeśli zamieszczasz Recenzje (opinie na temat zakupionych produktów) w naszym Sklepie internetowym, to przetwarzamy Twoje dane wskazane w treści takiej Recenzji.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

Podanie danych jest dobrowolne. Masz możliwość opublikowania Recenzji bez ich podawania, jeśli jednak je podasz, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.    

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY  

 
 
 
 
 
 
 • imię i nazwisko 

 • nazwa firmy 

 • adres zamieszkania 

 • adres prowadzenia działalności gospodarczej 

 • adres e-mail 

 • numer telefonu 

 • adres dostawy 

 • adres do korespondencji 

 • NIP 

 
 
 
 
 • Adres IP 

 • Przybliżona lokalizacja 

 • Płeć 

 • Wiek lub przedział wieku, w którym się znajdujesz 

 • Przeglądarka, z której korzystasz 

 • Twoje zachowanie na naszej stronie 

 • Informacje o Twoim systemie operacyjnym 

 
 
 
 
 • Wizerunek 

 • Źródło, z jakiego przeszedłeś na nasz Sklep 

 • Czas poświęcony na przeglądanie treści w Sklepie 

 • Twoje zainteresowanie określone na podstawie aktywności w sieci 

 • Inne dane, które nam przekazujesz podczas kontaktu 

 

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Masz prawo dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych (i uzyskiwania ich kopii), jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do przenoszenia. 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz również prawo do jej wycofania – w każdym czasie i bez ponoszenia kosztów. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

W celu skorzystania z praw, które Ci przysługują, skontaktuj się z nami na dane podane w górnej części niniejszej Polityki. Niezależnie od podstaw przetwarzania, masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE 

Twoje dane osobowe w większości przypadków pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. W pewnym zakresie zbieramy również Twoje dane osobowe w sposób automatyczny przy użyciu plików cookies. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji celów, o których piszemy w niniejszej Polityce. Nie zbieramy danych nadmiarowych.  

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

 

 

PUBLIKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie Recenzji (opinii o produkcie), jego treść będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu internetowego. 

 

 

OGÓLNE OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Jeśli Twoje dane przetwarzamy:  

 1. na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś/aś – przez okres wykonywania tej umowy, rozliczenia jej oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niej wynikać; 

 1. na podstawie Twojej zgody – do czasu zrealizowania celu, w jakim jej udzieliłeś/aś lub do czasu aż ją wycofasz; 

 1. na podstawie przepisów prawa - do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa (co do zasady 6 lat + 1 rok, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu); 

 1. na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu ich realizacji lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Możemy przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy, ale tylko wtedy, gdy mamy podstawę prawną, aby to zrobić. Niektórym podmiotom możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności na podstawie zawartych z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego Twoje dane osobowe mogą być przekazane operatorowi internetowej platformy handlowej, podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne/IT, kancelariom prawnym, dostawcom usług płatniczych, przewoźnikom realizującym dostawy lub innym podmiotom, które z nami współpracują. 

Dbamy o to, aby podmioty te zapewniały zgodność z przepisami RODO, w szczególności aby wdrożyły odpowiednie środki bezpieczeństwa.  

Jeśli kupiłeś/aś u nas produkt, składasz reklamację, odstępujesz od umowy lub zamawiasz usługi dodatkowe, Twoje dane mogą być udostępnione naszemu partnerowi, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonywania niektórych czynności związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Dane naszego Partnera: Mariusz Zieja RG MEDIA, ul. Kolejowa nr 132, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 6551704421, REGON 260192245.  

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również do Sales Mango, czyli podmiotu, który wspiera nas w zakresie marketingu na naszym Sklepie internetowym oraz w zakresie obsługi Newslettera. Sales Mango należy do Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21. 

W zakresie, w jakim zakładasz Konto i składasz Zamówienia, wsparcie zapewnia nam PrestaShop spółka akcyjna z siedzibą w Paryżu, 4 rue Jules Lefebvre 75009 Paris, France.  

 

PROFILOWANIE 

 

Analizujemy dane osobowe w celu zbadania preferencji użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową w sposób zautomatyzowany za pomocą różnego rodzaju narzędzi, ale tylko w takim zakresie, jakie nie wywołuje względem Ciebie żadnych skutków prawnych, ani nie wpływa w podobny sposób na Twoją sytuację, w tym prawa i wolności. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

 

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub stosowanie standardowych klauzul umownych 

 

 

PLIKI COOKIES 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). Nie powodują one zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

 

Ciasteczka wykorzystujemy głównie w celach statystycznych i analitycznych, aby poznać zachowania i preferencje naszych użytkowników oraz aby ulepszyć funkcjonowanie Sklepu internetowego. Niektóre pliki cookies zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w Sklepie internetowym lub prawidłowe działania określonych funkcjonalności. W związku z tym wyłącznie niektórych plików cookies może spowodować, że pewne funkcje będą ograniczone.  

 

JAKIE PLIKI COOKIES ZBIERAMY 

 

 
 
 
 
 
 

PLIK COOKIES 

 
 
 
 

OPIS 

 
 
 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

 
 
 
 

PHPSESSID7way.pl 

 
 

Zachowuje stan sesji użytkownika będącego na stronie.  

 
 

641 miesięcy 

 
 
 
 

PrestaShop-# - 7way.pl  

 

 
 

Cookies ze strony Presta, utrzymuje sesje użytkownika będącego na stronie. 

 
 

20 dni 

 
 
 
 

SERVERID - chat01.salesmanago.com 

 
 

Służy do przypisania odwiedzającego do konkretnego serwera - funkcja jest niezbędna dla zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. 

 
 

1 sesja 

 
 
 
 

SERVERID - salesmanago.pl 

 

 
 

Służy do przypisania odwiedzającego do konkretnego serwera - ta funkcja jest niezbędna dla zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. 

 
 

1 sesja 

 
 
 
 

test_cookie - doubleclick.net 

 

 
 

Sprawdza czy przeglądarka użytkownika obsługuje ciasteczka. 

 
 

1 dzień 

 
 
 
 

_smps - salesmanago.pl 

 

 
 

Używany do określenia, kiedy i gdzie pewne pop -ups na stronie internetowej powinny być prezentowane dla użytkownika i pamiętać, czy użytkownik je zamknął, aby nie pokazywały się one wielokrotnie. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

_ga - 7way.pl 

 

 
 

Rejestrator podaje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do gromadzenia danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny internetowej. 

 
 

2 lata 

 
 
 
 

_ga_# - 7way.pl 

 
 

Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin użytkownika na stronie internetowej, jak również 

daty pierwszej i ostatniej wizyty. 

 
 

2 lata 

 
 
 
 

_gat - 7way.pl 

 

 
 

Używane przez Google Analytics do dławienia współczynnika zapytań. 

 
 

1 dzień 

 
 
 
 

gid 7way.pl 

 
 

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 

 
 

1 dzień 

 
 
 
 

_smvs - 7way.pl 

 

 
 

Rejestruje dane o odwiedzających stronę internetową. Wykorzystywane jest to do analizy wewnętrznej i analizy strony internetowej. 

 
 

1 dzień 

 
 
 
 

_smvs - salesmanago.pl 

 

 
 

Rejestruje dane o odwiedzających stronę internetową. Wykorzystuje się go do analizy wewnętrznej i optymalizacji strony internetowej. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

Collect - google-analytics.com 

 

 
 

Służy do przesyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i miejsca pobytu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego w ramach różnych usług i kanałów marketingowych. 

 
 

1 Sesja 

 
 
 
 

Smforms - salesmanago.pl 

 

 
 

Zbiera dane o aktywności i zmianach w witrynie internetowej użytkownika, w tym szczegóły dotyczące adresu i taktu, które są dołączone do dokumentów. 

w formach. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

#URL# - static.payu.com 

 
 

Niezbędne do wprowadzenia na stronę internetową Instagramu. 

 
 

1 sesja 

 
 
 
 

_fbp - 7way.pl 

 

 
 

Wykorzystywany przez Facebok do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 

 
 

3 miesiące 

 
 
 
 

_gcl_au - 7way.pl 

 
 

Wykorzystywane przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklamy na stronach internetowych korzystających z ich usług. 

 
 

3 miesiące 

 
 
 
 

_smvc - salesmanago.pl 

 

 
 

Wprowadza reklamę pop-up na stronie internetowej 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

ads/ga-audiences - google.com 

 

 
 

Służy do wykrywania, czy użytkownik zamierza opuścić stronę za pomocą kursorów. Dzięki temu strona może uruchamiać określone wyskakujące okienka, aby zatrzymać użytkownika na stronie lub przekształcić go w klienta. 

 
 

1 sesja 

 
 
 
 

ads/ga-audiences - google.ie 

 

 
 

Służy do wykrywania, czy użytkownik zamierza opuścić stronę za pomocą kursorów. Dzięki temu strona może uruchamiać określone wyskakujące okienka, aby zatrzymać użytkownika na stronie lub przekształcić go w klienta. 

 
 

1 sesja 

 
 
 
 

IDE - doubleclick.net 

 

 
 

Wykorzystywane przez Google Double Click do rejestrowania i raportowania działań użytkowników strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy, w celu zmierzenia skuteczności reklamy i udostępnienia użytkownikowi reklam targowanych. 

 
 

1 rok 

 
 
 
 

Smg - salesmanago.pl 

 

 
 

W ten sposób rejestrowane są dane na temat odwiedzającego. 

 
 

10 lat 

 
 
 
 

Smuuid - 7way.pl 

 
 

Śledzi sesje indywidualne w witrynie internetowej, umożliwiając witrynie internetowej uzyskanie danych statystycznych z wielu wizyt. 

wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów dla celów marketingowych. 

 
 

10 lat 

 
 
 
 

Smuuid - salesmanago.pl 

 

 
 

Śledzi sesje indywidualne w witrynie internetowej, umożliwiając witrynie internetowej uzyskanie danych statystycznych z wielu wizyt. 

wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów dla celów marketingowych. 

 
 

12 miesięcy  

 
 
 
 

Smvr - 7way.pl 

 

 
 

Zbiera informacje o referencjach do stron internetowych i / lub o kontaktach z klientami z kampusu internetowego. 

CRM - kampania - platforma wykorzystywana przez właścicieli stron internetowych do promocji wydarzeń lub produktów. 

 
 

10 lat 

 
 
 
 

Smvr - 7way.pl 

 

 
 

Zbiera informacje o referencjach do stron internetowych i / lub o kontaktach z klientami z kampusu internetowego. 

CRM - kampania - platforma wykorzystywana przez właścicieli stron internetowych do promocji wydarzeń lub produktów. 

 
 

12 miesięcy  

 
 
 
 

_smc-opn-01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef - salesmanago.pl 

 

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

_smc-unr-01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef - salesmanago.pl 

 

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

_smfp - salesmanago.pl 

 

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

_smsps - salesmanago.pl 

 

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

_smwps - salesmanago.pl 

 

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

12 miesięcy 

 
 
 
 

pagead/1p-user-list/340895592/ - google.com 

 

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

1 sesja 

 
 
 
 

pagead/1p-user-list/340895592/ - google.ie 

 

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

1 sesja 

 
 
 
 

Smcfds  

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

1 dzień 

 
 
 
 

Smcfds  

 
 

Zbiera dane użytkownika na temat zakupów użytkownika, aby lepiej poznać jego preferencję zakupowe. 

 
 

12 miesięcy 

 

 

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 

 

W ramach działalności marketingowej oraz w celu zapewnienia optymalizacji działania Sklepu internetowego wykorzystujemy pliki cookies za pośrednictwem następujących podmiotów (obok podmiotów podajemy linki do polityk prywatności tych podmiotów):  

 

 

 

TWÓJ WPŁYW NA PLIKI COOKIES 

 

Pliki cookies możesz wyłączyć z poziomu Twojej przeglądarki: 

  

 

Możesz też skorzystać z różnego rodzaju narzędzi (oprogramowania lub wtyczek), które umożliwiają zarządzanie plikami cookies.  

 

 

GOOGLE ANALYTICS 

 

Korzystamy z usługi Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), którą wykorzystujemy głównie do celów statystycznych. Z uwagi na fakt, że adresy IP zbierane od Użytkowników podlegają anonimizacji (maskowanie IP), nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Użytkownika. Niemniej jednak informujemy Cię, że dane zbierane za pośrednictwem Google Analytics mogą być przekazywane do USA. Dane te przekazywane są w oparciu o standardowe klauzul umowne, które zatwierdzone zostały przez Komisję Europejską i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG, zgodnie z art. 45 RODO. 

 

W każdej chwili możesz usunąć swoje dane zbierane do ww. celów poprzez instalację odpowiedniego narzędzia. Więcej informacji możesz uzyskać tutaj 

 

 

GOOGLE ADS 

Google ADS (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), umożliwia nam prowadzenie dopasowanych do preferencji Użytkownika kampanii reklamowych i śledzenie ich wyników. Więcej informacji uzyskasz tutaj. 

 

 

GOOGLE TAG MANAGER 

Google Tag Manager (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), umożliwia nam prowadzenie analityki i śledzenia konwersji w ramach podejmowanych przez nas działań marketingowych. Narzędzie to monitoruje zachowanie Użytkowników i informuje nas o nim. Dzięki temu możemy ocenić skuteczność wprowadzonych przez nas rozwiązań lub działań marketingowych. Więcej informacji uzyskasz tutaj. 

 

 

GOOGLE OPTIMIZE 

Korzystamy z Google Optimize w celu testowania różnego rodzaju wariantów strony internetowej i sprawdzania jej skuteczności na wybranej grupie docelowej Użytkowników. Narzędzie to monitoruje wyniki i informuje nas, który wariant warto wybrać. Więcej informacji uzyskasz tutaj. Od września 2023 roku narzędzie to nie będzie dłużej przez nas wykorzystywane z uwagi na fakt, że Google LLC usuwa je ze swojej oferty. 

 

 

PIKSEL META 

Wykorzystujemy Piksel Meta w celu remarketingu, tj. kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam bazujących na Twoim zachowaniu w naszym sklepie. Piksel jest dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited i śledzi Twoje zachowanie w naszym sklepie a następnie przekazuje informacje na ten temat do portalu Facebook lub Instagram. 

 

Informacje zbierane za pośrednictwem Piksel Meta są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Niemniej jednak Meta może łączyć przekazywane dane z danymi, które o Tobie posiada i wykorzystywać je do własnych celów. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Meta możesz znaleźć tutaj,

 

 

Edrone

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 

WTYCZKI KIERUJĄCE DO SOCIAL MEDIÓW 

W naszym Sklepie internetowym umieściliśmy wtyczki, których kliknięcie powoduje przekierowanie Użytkownika na nasze portale w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie lub na nasz profil w serwisie Youtube. Po kliknięciu wtyczki dane osobowe Użytkownika przekazywane są do odpowiedniego dostawcy wtyczek i przechowywane na jego serwerach. Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane są na stronach internetowych ww. portali.  

Więcej informacji możesz uzyskać klikając poniżej: 

 

 

WSPÓŁADMINISTRACJA 

Razem z Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych na cele statystyczne, zbieranych za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama. 

Informacje na temat uzgodnień pomiędzy nami a Meta Platforms znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

 

Razem z TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia jesteśmy współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z portalu TikTok. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL 

 

YOUTUBE 

W naszym Sklepie zamieściliśmy filmiki za pośrednictwem serwisu Youtube. Chcoiaż filmiki odtwarzane są z poziomu naszej strony, to jednak w momencie ich włączenia, dane przekazywane są do serwisu Youtube i przetwarzane na cele wskazane w polityce prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj 

 

LOGI SERWERA 

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest związane z zapisywaniem danych w logach serwera. Obejmują one np. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 10.07.2024. 

Możemy zmienić Politykę prywatności w razie zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, zmiany podmiotów, z którymi współpracujemy, zmiany przepisów prawa lub zmiany innych okoliczności w zakresie, w jakim mają wpływ na niniejszą Politykę. 

 

Twój koszyk

Nie ma więcej produktów w koszyku

Zaloguj się

Menu